Библиотека, читать онлайн, скачать книги txt

БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА

МЕЧТА ЛЮБОГО


Зразок загального бланку документа

Для того щоб усунути цей недолік, рекомендується створити формуляр-зразок для конкретного виду документа. Додатки нормативно-правового характеру положення, інструкції, правила, порядки тощо , що затверджуються розпорядчими документами, підписуються керівниками структурних підрозділів установи на лицьовому боці останнього аркуша додатка. Київ Директор Центрального державного історичного архіву, м. Документ затверджується посадовою особою посадовими особами , до повноважень якої яких належить вирішення питань, наведених у такому документі, або розпорядчим документом установи. Резолюція проставляється безпосередньо на документі нижче реквізиту "Адресат" паралельно до основного тексту. У розпорядчих документах, що відображують принцип єдиноначальності, текст викладається від першої особи однини. Види бланків, що використовуються в установі, та порядок їх обліку визначаються інструкцією установи. У відповідних пунктах розпорядчої частини документа робиться посилання: "що додається" або " додається. Документаційний фонд Єзупільської селищної ради складається з певних видів документів. Зразок поздовжнього бланк листа Установлюють такі види бланків документів зразки бланків документів загальний бланк університету для створення різних видів документів, Схему розташування реквізитів і меж зон на форматі А4 поздовжнього бланка наказ — розпорядчу частину без констатуючої, лист — прохання без пояснення.

»; у листі-вимозі — «направляємо позов на оплату... Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Порядок їх нумерації слід проводити відповідно до вимог державного стандарту. На документі, виданому двома або більше установами, зазначається одна дата, яка відповідає даті останнього підпису. Це правило не поширюється на державні архіви, що здійснюють видавання архівних копій та витягів з документів, що перебувають на зберіганні в цих архівах. Загальний бланк для оформлення всіх інших, крім листа, видів організаційно-розпорядчих документів містить ті ж реквізити, що і бланк для листа, лише з двома змінами: замість реквізиту "індекс підприємства зв'язку, поштова та телеграфна адреса" проставляється вид документа або це місце залишається вільним для наступного заповнення, і на місце реквізиту "посилання на індекс та дату вхідного документа" проставляється реквізит "місце складання або видання". Формуляр-зразок — це код форми документа; 6 Бланк — це друкована стандартна форма. МВС України; Наказ, Порядок, Картка, Форма типового документа, Зразок, Заява, Довідка.

Формуляр-зразок в органах місцевого самоврядування - загального бланка Єзупільсьої селищної ради ЄЗУПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТИСМЕНИЦЬ... - актуальная информация.

На сайті всього 23512 рефератів! Організаційно-розпорядчі документи оформлюються на бланках, що виготовляються згідно з вимогами цієї Інструкції. Номер кожної частини включає номери відповідних складових частин вищих ступенів розподілу. Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень - індексів, які надаються документам під час їх реєстрації. Напис " Україна " виконується шрифтом академічної гарнітури, кеглем 12 прописним, напівжирним. Москва ,123837 УКРАИНИ КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АГАТ" ул. Факсимільне відтворення підпису посадової особи на організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається. Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. На основі загального бланку установи та організації можуть розроблені бланки конкретних видів документів.

Наприклад: «Підтверджуємо з вдячністю отримання Вашого листа... Приклад формуляра-зразка листа наведено в додатку Е. Гриф обмеження доступу до документа. Бланк документа - це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної інформації. Назва виду документа наказ, звіт, доповідна записка тощо зазначається на загальному бланку друкованим чи машинописним способом і повинна відповідати назвам, передбаченим ДКУД. Київ, 02990; г-ну Закревскому В. Я, студентка юридичного факультету Національного університету імені. Якщо цифра дати одна, попереду неї обов'язково ставиться "нуль".

Графи таблиці, які розміщуються на кількох сторінках, нумеруються. Документи, що видаються на підставі актів органів державної влади, повинні мати посилання на них у такій послідовності: вид акта, його автор, дата, номер, повна назва заголовок. Факсимільне відтворення підпису посадової особи на організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається. Довідкові дані розміщуються нижче найменування установи або структурного підрозділу. Приклад формуляра-зразка листа наведено в додатку Е. Ласкаво просимо на UA.

Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту. У відповідних пунктах розпорядчої частини документа робиться посилання: "що додається" або " додається. Додатки до документів, крім додатків до супровідних листів, складаються з метою доповнення, пояснення окремих питань документа або документа в цілому. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Вони займають однакові місця та визначають вид бланка. Також слід розміщувати обмежувальні позначки для розташування реквізитів 11 дата документа , 12 реєстраційний індекс документа , 13 посилання на реєстраційний індекс і дату документа , 16 адресат , 18 резолюція , 19 заголовок до тексту документа , 20 відмітка про контроль , 21 текст документа. Таким чином, на бланках дві пари реквізитів є взаємовиключними: адреса суб'єкта-автора або вид документа і посилання на індекс та дату вхідного документа або місце складання. Оформлення заголовку до тексту.copyright © etalonbeton.ru